مقاله بیس پایان نامه رشته روانشناسی

Attachment styles and mother’s well-being among mothers of preschool children in Korea: The mediating role of marital satisfaction (2014) سبک های دلبستگی و بهزیستی مادر در میان مادران مهد کودک در کره: نقش واسطه ای رضایت زناشویی
A social path to functioning in schizophrenia: From social Self-efficacy through negative symptoms to social functional capacity (2015) مسیر اجتماعی به عملکرد در اسکیزوفرنی: از خودکارآمدی اجتماعی از طریق علائم منفی به ظرفیت عملکردی اجتماعی
Individual risk factors for physician boundary violations: the role of attachment style, childhood trauma and maladaptive beliefs (2015) عوامل خطر فردی برای نقض مرز پزشک: نقش سبک دلبستگی، ترومای دوران کودکی و باورهای ناسازگار
Achieving tourist loyalty through destination personality, satisfaction, and identification (2015) دستیابی به وفاداری گردشگر از طریق شخصیت مقصد، رضایت، و شناسایی
Mentoring across cultures: The role of gender and marital status in Taiwan and the U.S. (2014) مشاوره در بین فرهنگ ها: نقش جنسیت و وضعیت تاهل در تایوان و ایالات متحده
Parenting stress and harsh discipline in China: The moderating roles of marital satisfaction and parent gender (2015) استرس والدین و نظم و انضباط تند در چین: نقش تعدیل کننده رضایت زناشویی و نوع پدر و مادر
Linkages between childhood emotional abuse and marital satisfaction: The mediating role of empathic accuracy for hostile emotions (2015) ارتباط بین سوء استفاده احساسی دوران کودکی و رضایت زناشویی: نقش واسطه درستی همدلانه برای احساسات خصمانه
Does body satisfaction influence self-esteem in adolescents' daily lives? An experience sampling study (2015) آیا رضایت از بدن بر عزت نفس در زندگی روزانه نوجوانان تأثیر دارد؟ یک مطالعه موردی نمونه.
The role of underestimating body size for self-esteem and self-efficacy among grade five children in Canada (2015) نقش تخمین کم اندازه بدن روی عزت نفس و خودکارآمدی در میان بچه های سال پنجم کانادا
ADULT ATTACHMENT STYLE MODULATES NEURAL RESPONSES IN A MENTALIZING TASK (2015) سبک دلبستگی بزرگسالان پاسخ های عصبی در کارهای ذهنی را تعدیل می کند
درباره موسسه تحقیقات دانشگاهی ایران (آسان تز): موسسه تحقیقات دانشگاهی ایران (آسان تز) با هدف تأمین نیازهای دانشجویان به کلیه مقالات فارسی، پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه ها و ترجمه های مقالات معتبر خارجی راه اندازی شده است. دانشجویان می توانند کلیه مقالات مورد نیاز خود را در تمامی رشته ها از این سایت دانلود نموده و حتی پرسشنامه های مورد نیاز برای پایان نامه ها و تحقیقات خود را هم در قسمت پرسشنامه ها پیدا کنند. در این مرکز و بانک جامع پژوهشی قسمتی هم به مقاله های خارجی با ترجمه آنها اختصاص داده شده است که دانشجویان می توانند برای مقاله های بیس پایان نامه های دانشجویی خود از آنها استفاده کنند.
با وارد کردن ايميل خود و تاييد ايميل ارسال شده توسط فيدبرنر مي توانيد آخرين مطالب سايت را از طريق ايميل دريافت کنيد . ايميل شما پيش ما محفوظ مي ماند و هيچگونه ايميل تبليغاتي براي شما فرستاده نخواهد شد.
© تمامی حقوق برای سایت آسان تز ( مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه - پرسشنامه - پروپوزال آماده ) محفوظ می باشد .