مقاله بیس پایان نامه رشته حسابداری

The problem of management bias in accounting estimates: An investor perspective on root causes and solutions (2015) ترجمه عنوان مقاله بیس پایان نامه حسابداری: مشکل انحراف مدیریت در برآوردهای حسابداری: چشم انداز سرمایه گذار در علل ریشه ای و راه حل
Payout Policy Through The Financial Crisis: The Growth of repurchases and the resilience of dividends (2015) ترجمه عنوان مقاله بیس پایان نامه حسابداری: سیاست پرداخت در جریان بحران مالی: رشد بازخرید و انعطاف پذیری سود سهام
Government ownership and cost of debt: Evidence From government investments in publicly traded firms (2015) ترجمه عنوان مقاله بیس پایان نامه حسابداری: مالکیت دولت و هزینه بدهی: شواهدی از سرمایه گذاری دولت در شرکتهای سهامی عام
Impact of personality on risk tolerance and investment decisions (2015) ترجمه عنوان مقاله بیس پایان نامه حسابداری: تاثیر شخصیت بر تحمل خطر و تصمیمات سرمایه گذاری
The influence of corporate social responsibility disclosure on share prices (2015) تأثیر افشای مسئولیت اجتماعی شرکت روی قیمت سهام
External accountants’ business advice and SME performance (2015) مشاوره کسب و کار حسابداران خارجی و عملکرد شرکت های کوچک و متوسط (SME)
  Firm characteristics, board diversity and corporate social responsibility (2015) خصوصیات شرکت، تنوع هیئت مدیره و مسئولیت اجتماعی شرکت      
  Power, dependence and frustration: A study of power in Australian accountants’ advisory relationship with small business (2015) قدرت، وابستگی و سرخوردگی: مطالعه قدرت در رابطه مشورتی حسابداران استرالیا با کسب و کار کوچک
  Corporate social responsibility disclosures and earnings quality: Are they a reflection of managers’ opportunistic behavior? (2015) افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها و کیفیت سود: آیا آنها بازتابی از رفتار فرصت طلبانه مدیران هستند؟
  Environmental Management Accounting (EMA) for environmental management and organizational change (2015) حسابداری مدیریت زیست محیطی برای مدیریت محیط زیست و تغییر سازمانی
درباره موسسه تحقیقات دانشگاهی ایران (آسان تز): موسسه تحقیقات دانشگاهی ایران (آسان تز) با هدف تأمین نیازهای دانشجویان به کلیه مقالات فارسی، پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه ها و ترجمه های مقالات معتبر خارجی راه اندازی شده است. دانشجویان می توانند کلیه مقالات مورد نیاز خود را در تمامی رشته ها از این سایت دانلود نموده و حتی پرسشنامه های مورد نیاز برای پایان نامه ها و تحقیقات خود را هم در قسمت پرسشنامه ها پیدا کنند. در این مرکز و بانک جامع پژوهشی قسمتی هم به مقاله های خارجی با ترجمه آنها اختصاص داده شده است که دانشجویان می توانند برای مقاله های بیس پایان نامه های دانشجویی خود از آنها استفاده کنند.
با وارد کردن ايميل خود و تاييد ايميل ارسال شده توسط فيدبرنر مي توانيد آخرين مطالب سايت را از طريق ايميل دريافت کنيد . ايميل شما پيش ما محفوظ مي ماند و هيچگونه ايميل تبليغاتي براي شما فرستاده نخواهد شد.
© تمامی حقوق برای سایت آسان تز ( مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه - پرسشنامه - پروپوزال آماده ) محفوظ می باشد .