مقاله با ترجمه رشته اقتصاد

Sensitivity of external resources to cash flow under financial constraints (2014) حساسیت منابع خارجی به محدودیت مالی گردش پول توضیحات: 11 صفحه انگلیسی، 31 صفحه فارسی (word) دانلود رایگان مقاله انگلیسی چکیده فارسی این مقاله رابطه گردش مالی پول خارجی در نظریه ساختار سرمایه با مقایسه ...
The relationship between bank credit risk and profitability and liquidity (2013) رابطه میان ریسک اعتباری بانک و سودآوری و نقدینگی توضیحات: 14 صفحه انگلیسی، 19 صفحه فارسی (word) دانلود رایگان مقاله انگلیسی چکیده فارسی هدف این مقاله مطالعه رابطه بین ریسک اعتباری بانک و عملکرد مالی ...
Optimal portfolio model under compound jump processes (2008) الگوی اوراق بهادار بهینه تحت فرآیندهای جهش ترکیبی توضیحات: 11 صفحه انگلیسی، 17 صفحه فارسی (word) دانلود رایگان مقاله انگلیسی چکیده فارسی هدف : هدف این مقاله، تحقیق در مورد میزان تناسب اوراق بهادار بهینه برای الگوی سرمایه ...
Multi-Scale Approximate Entropy Analysis of Foreign Exchange Markets Efficiency (2012) تحلیل انتروپی تقریب چند مقیاسی کارآیی بازارهای ارزی خارجی توضیحات: 8 صفحه انگلیسی، 10 صفحه فارسی (word) دانلود رایگان مقاله انگلیسی چکیده فارسی تحلیل کارآمد بازار یکی از ابعاد مهم مهندسی مالی می باشد. در اینجا بسته ...
The Impact of Regulation on Economic Growth in Developing Countries: A Cross-Country Analysis (2007) تاثیر مقررات بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه: تحلیلی از چند کشور توضیحات: 17 صفحه انگلیسی، 38 صفحه فارسی (word) دانلود رایگان مقاله انگلیسی چکیده فارسی نقش یک نظام نظارتی ...
The Effect of Earnings Per Share and Cash Flow Per Share on CEO Cash Compensation: An Empirical Study of TSX/S&P And NYSE Indexes Companies (2013) تاثیر درآمد هر سهم و گردش وجوه هر سهم بر حقوق و مزایای نقدی جبران خدمات ...
Advances in Portfolio Risk Control. Risk ! Parity ? (2013) پیشرفتهایی در کنترل ریسک سرمایه داری ریسک! تساوی؟ توضیحات: 32 صفحه انگلیسی، 43 صفحه فارسی (word) دانلود رایگان مقاله انگلیسی چکیده فارسی سود افزایش یافته در تکنیکهای "کنترل ریسک" در محتوی توزیع دارایی تجهیز می شود. ما ...
What Should Be Done About The Underfunding Of Defined Benefit Pension Schemes? (2012) در خصوص کسری بودجه برنامه های حق بازنشستگی مزایای تعریف شده چه باید کرد؟ توضیحات: 42 صفحه انگلیسی، 20 صفحه فارسی (word) دانلود رایگان مقاله انگلیسی چکیده فارسی کسری بودجه طرح های بازنشستگی ...
Efficiency of financial institutions: international survey and directions for future research (1997) اثر بخشی موسسات مالی: بررسی بین المللی و مسیرها برای تحقیق آینده توضیحات: 38 صفحه انگلیسی، 29 صفحه فارسی (word) دانلود رایگان مقاله انگلیسی چکیده فارسی این مقاله ، 130 مقاله که از تحلیل ...
درباره موسسه تحقیقات دانشگاهی ایران (آسان تز): موسسه تحقیقات دانشگاهی ایران (آسان تز) با هدف تأمین نیازهای دانشجویان به کلیه مقالات فارسی، پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه ها و ترجمه های مقالات معتبر خارجی راه اندازی شده است. دانشجویان می توانند کلیه مقالات مورد نیاز خود را در تمامی رشته ها از این سایت دانلود نموده و حتی پرسشنامه های مورد نیاز برای پایان نامه ها و تحقیقات خود را هم در قسمت پرسشنامه ها پیدا کنند. در این مرکز و بانک جامع پژوهشی قسمتی هم به مقاله های خارجی با ترجمه آنها اختصاص داده شده است که دانشجویان می توانند برای مقاله های بیس پایان نامه های دانشجویی خود از آنها استفاده کنند.
با وارد کردن ايميل خود و تاييد ايميل ارسال شده توسط فيدبرنر مي توانيد آخرين مطالب سايت را از طريق ايميل دريافت کنيد . ايميل شما پيش ما محفوظ مي ماند و هيچگونه ايميل تبليغاتي براي شما فرستاده نخواهد شد.
© تمامی حقوق برای سایت آسان تز ( مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه - پرسشنامه - پروپوزال آماده ) محفوظ می باشد .